خانه / سرگرمی / شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟

شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟

شکیات بر ۲۳ قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل می کند و به شش قسم آن نباید اعتنایی کرد و نه قسم آن صحیح است .

شک های باطل :

اگر یکی از این شکها را برای نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است :

۱- شک در شماره رکعتهای نمازهای دو رکعتی

۲- شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی

۳- در شکهای نمازهای چهار رکعتی که پای یک در میان باشد.

۴- اگر در نمازهای چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند.

۵- شک بین ۲ و ۵ یا ۲ و بیشتر از ۵٫

۶- شک بین ۳ و ۶ یا ۳ و بیشتر از ۶٫

۷- شک بین ۴ و ۶ و یا ۴ و بیشتر از ۶٫

۸- شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده 

شکهائی که نباید به آن ها اعتنا کرد:

۱-شک در نماز

۲- شک بعد از سلام نماز

۳- شک بعد از گذشتن وقت نماز

۴- شک کسی که زیاد در نماز شک می کند که به او کثیرالشک می گویند.

۵- شک امام در شماره رکعتهای نماز در صورتی که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در رکعتهای نماز در صورتی که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود می کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام می دهد.

۶- شک در نمازهای مستحبی

 

شکیات نماز

شک های صحیح

در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند باید به دستورات زیر عمل نماید:

۱- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر سه می گذارد و یک رکعت دیگر را می خواند و نماز را تمام می کند سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت نشسته می خواند.

۲- شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و دو رکعت نماز احتیاط می خواند.

۳- شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته می خواند

۴- شک بین چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو می کند.

۵- شک بین سه و چهار در هر کجای نماز که باشد بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند وبعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده می خواند.

۶- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند.

۷- شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند.

۸- شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.

 

۹- شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.

شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟


Source link

Check Also

عکس و بیوگرافی روزبه نعمت اللهی خواننده

عکس و بیوگرافی روزبه نعمت اللهی خواننده زادروز : تیر ۱۳۵۸ تهران، ایران ملیت: ایران پیشه : …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *