به گزارش افکارنیوز،

 

تنها عکس از جسد محمدرضا پهلوی