خانه / سرگرمی / برنامه کامل بازیهای ایران در “لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶”

برنامه کامل بازیهای ایران در “لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶”

بیست و هفتمین دوره لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ با حضور ۳۶ تیم در سه سطح از ۲۷ خرداد تا ۲۷ تیرماه سال ۹۵ برگزار می شود.

لیگ جهانی والیبال ، نتایج لیگ جهانی والیبال 2016 ، لیگ والیبال 2016

سطح یک این رقابت ها با حضور ۱۲ تیم آغاز می شود و پس از پایان مرحله گروهی، تیم میزبان مرحله فینال همراه با پنج تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود می کنند.

فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک و لهستان ۱۲ تیم شرکت کننده در سطح یک لیگ جهانی ۲۰۱۶ هستند.

برنامه کامل لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ در سطح یک به وقت کشورهای میزبان به قرار زیر است:

* هفته نخست (۲۷ تا ۳۰ خرداد)

* گروه اول :استرالیا، شهر سیدنی :ورزشگاه المپیک پارک

جمعه ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن):

فرانسه – ایتالیا (ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه) و استرالیا – بلژیک (ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه)

شنبه ۲۹ خرداد (۱۸ ژوئن):

بلژیک – ایتالیا (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و استرالیا – فرانسه (ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه)

یکشنبه ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن):

فرانسه – بلژیک (ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه)

* گروه دوم:برزیل، شهر ریودوژانیرو ورزشگاه تی بی سی

پنجشنبه ۲۷ خرداد (۱۶ ژوئن):

برزیل – ایران (ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه) و آمریکا – آرژانتین (ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه)

جمعه ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن):

برزیل – آرژانتین (ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه) و آمریکا – ایران (ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه)

یکشنبه ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن):

برزیل – آمریکا (ساعت ۱۰ و ۵ دقیقه) و ایران – آرژانتین (ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه)

* گروه سوم:روسیه، کالینینگراد ورزشگاه دی اس یانتارنی

جمعه ۲۸ خردادماه (۱۷ ژوئن):

بلغارستان – لهستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – صربستان (ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه)

شنبه ۲۹ خردادماه (۱۸ ژوئن):

بلغارستان – صربستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – لهستان (ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه)

یکشنبه ۳۰ خردادماه (۱۹ ژوئن):

صربستان – لهستان (ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه) و روسیه – بلغارستان ساعت (۱۹ و ۱۰ دقیقه)

* هفته دوم (چهارم تا ششم تیر ماه)

* گروه اول:لهستان ورزشگاه تی بی سی

جمعه چهارم تیر ماه (۲۴ ژوئن):

لهستان – آرژانتین (ساعت ۱۷) و روسیه – فرانسه (ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیر ماه (۲۵ ژوئن):

لهستان – روسیه (ساعت ۱۷) و فرانسه – آرژانتین (ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه (۲۶ ژوئن):

لهستان – فرانسه (ساعت ۱۷) و آرژانتین – روسیه (ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه)

* گروه دوم ، ایتالیا شهر رم ورزشگاه پالالوتوماتیکا

جمعه چهارم تیرماه (۲۴ ژوئن):

بلژیک – آمریکا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه (۲۵ ژوئن):

آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و ایتالیا – بلژیک (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیر ماه (۲۵ ژوئن):

استرالیا – بلژیک (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه) و آمریکا – ایتالیا (ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه)

* گروه سوم، صربستان شهر نوی ساد ورزشگاه اس پی سی ولیودینا

جمعه چهارم تیرماه (۲۴ ژوئن):

ایران – بلغارستان (ساعت ۱۶) و برزیل – صربستان (ساعت ۱۹)

شنبه پنجم تیر ماه (۲۵ ژوئن):

برزیل – ایران (ساعت ۱۶) و صربستان – بلغارستان (ساعت ۱۹)

» یکشنبه ششم تیرماه (۲۶ ژوئن):

بلغارستان – برزیل (ساعت ۱۶) و ایران – صربستان (ساعت ۱۹)

* هفته سوم (یازدهم تا سیزدهم تیر ماه)

* گروه اول:فرانسه شهر نانسی، سالن پالا دیسپوق ژان وی

جمعه یازدهم تیرماه (یکم جولای):

برزیل – لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه – بلژیک (ساعت ۱۸)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

برزیل – بلژیک (ساعت ۱۵) و فرانسه – لهستان (ساعت ۱۸)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

بلژیک – لهستان (ساعت ۱۵) و فرانسه – برزیل (ساعت ۱۷)

* گروه دوم:آمریکا، دالاس، ورزشگاه کی بیلی هاتچسن

جمعه یازدهم تیرماه (اول جولای):

استرالیا – روسیه (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و آمریکا – بلغارستان (ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

بلغارستان – روسیه (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه) و آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۹ و ۴۰)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

آمریکا – روسیه (ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه) و بلغارستان – استرالیا (ساعت ۱۵ و ۱۰)

* گروه سوم:ایران شهر تهران سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

جمعه یازدهم تیرماه (اول جولای):

ایتالیا – آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران – صربستان (ساعت ۲۱)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

صربستان – آرژانتین (ساعت ۱۸) و ایران – ایتالیا (ساعت ۲۱)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

ایتالیا – صربستان (ساعت ۱۸) و ایران – آرژانتین (ساعت ۲۱)

در پایان مرحله نهایی پنج تیم برتر به همراه میزبان به مرحله نهایی این رقابت ها صعود خواهند کرد.
تیم های فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی (سال ۲۰۱۵) به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

 

جدول مسابقات
ردیف رویداد میزبان نتیجه مهمان عنوان تاریخ هفته ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ پوئن وضعیت
۱   برزیل ۰ – ۳ ایران   ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ – ۲۱:۴۰ ۱ ۲۵ – ۱۹ ۲۵ – ۱۶ ۲۸ – ۲۶ ۷۸ – ۶۱ تمام شده
۲ آرژانتین ۳ – ۱ آمریکا   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۰۰:۴۵ ۱ ۲۴ – ۲۶ ۲۳ – ۲۵ ۲۵ – ۲۲ ۲۲ – ۲۵ ۹۴ – ۹۸ تمام شده
۳ فرانسه ۰ – ۳ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۱۲:۴۰ ۱ ۲۵ – ۲۳ ۲۵ – ۲۲ ۲۵ – ۱۸ ۷۵ – ۶۳ تمام شده
۴ استرالیا ۳ – ۰ بلژیک   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۱۵:۱۰ ۱ ۲۷ – ۲۹ ۱۸ – ۲۵ ۲۲ – ۲۵ ۶۷ – ۷۹ تمام شده
۵ بلغارستان ۳ – ۱ لهستان   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۱۹:۱۰ ۱ ۲۵ – ۱۹ ۱۹ – ۲۵ ۱۷ – ۲۵ ۲۰ – ۲۵ ۸۱ – ۹۴ تمام شده
۶ روسیه ۳ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۲۱:۴۰ ۱ ۲۲ – ۲۵ ۳۲ – ۳۴ ۱۷ – ۲۵ ۷۱ – ۸۴ تمام شده
۷ برزیل ۰ – ۳ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ – ۲۱:۴۰ ۲ ۲۵ – ۲۱ ۲۵ – ۱۳ ۲۶ – ۲۴ ۷۶ – ۵۸ تمام شده
۸ آمریکا ۱ – ۱ ایران   ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ – ۰۰:۴۵ ۲ ۲۳ – ۲۵ ۲۵ – ۱۳ ۸ – ۷ ۵۶ – ۴۵ درحال برگزاری
۹ بلژیک ۰ – ۰ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ – ۱۲:۱۰ ۲ برگزار نشده
۱۰ استرالیا ۰ – ۰ فرانسه   ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ – ۱۴:۴۰ ۲ برگزار نشده
۱۱ بلغارستان ۰ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ – ۱۹:۱۰ ۲ برگزار نشده
۱۲ روسیه ۰ – ۰ لهستان   ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ – ۲۱:۴۰ ۲ برگزار نشده
۱۳ ایران ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۰۴:۰۰ ۳ برگزار نشده
۱۴ برزیل ۰ – ۰ آمریکا   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۰۵:۴۰ ۳ برگزار نشده
۱۵ بلژیک ۰ – ۰ فرانسه   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۰۷:۱۰ ۳ برگزار نشده
۱۶ استرالیا ۰ – ۰ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۰۹:۴۰ ۳ برگزار نشده
۱۷ صربستان ۰ – ۰ لهستان   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۱۹:۱۰ ۳ برگزار نشده
۱۸ روسیه ۰ – ۰ بلغارستان   ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ – ۲۱:۴۰ ۳ برگزار نشده
۱۹ ایران ۰ – ۰ بلغارستان   ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ – ۱۸:۳۰ ۴ برگزار نشده
۲۰ برزیل ۰ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ – ۲۱:۳۰ ۴ برگزار نشده
۲۱ برزیل ۰ – ۰ ایران   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۱۸:۳۰ ۵ برگزار نشده
۲۲ بلژیک ۰ – ۰ آمریکا   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۱۹:۳۰ ۴ برگزار نشده
۲۳ روسیه ۰ – ۰ فرانسه   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۱۹:۴۰ ۴ برگزار نشده
۲۴ صربستان ۰ – ۰ بلغارستان   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۲۱:۳۰ ۵ برگزار نشده
۲۵ استرالیا ۰ – ۰ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۲۲:۳۰ ۴ برگزار نشده
۲۶ لهستان ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ – ۲۲:۴۰ ۴ برگزار نشده
۲۷ بلغارستان ۰ – ۰ برزیل   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۱۸:۳۰ ۶ برگزار نشده
۲۸ آمریکا ۰ – ۰ استرالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۱۹:۳۰ ۵ برگزار نشده
۲۹ فرانسه ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۱۹:۴۰ ۵ برگزار نشده
۳۰ ایران ۰ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۲۱:۳۰ ۶ برگزار نشده
۳۱ ایتالیا ۰ – ۰ بلژیک   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۲۲:۳۰ ۵ برگزار نشده
۳۲ لهستان ۰ – ۰ روسیه   ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ – ۲۲:۳۰ ۵ برگزار نشده
۳۳ استرالیا ۰ – ۰ بلژیک   ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ – ۱۸:۰۰ ۶ برگزار نشده
۳۴ آرژانتین ۰ – ۰ روسیه   ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ – ۱۹:۴۰ ۶ برگزار نشده
۳۵ آمریکا ۰ – ۰ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ – ۲۱:۰۰ ۶ برگزار نشده
۳۶ لهستان ۰ – ۰ فرانسه   ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ – ۲۲:۴۰ ۶ برگزار نشده
۳۷ برزیل ۰ – ۰ لهستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ – ۱۷:۳۰ ۷ برگزار نشده
۳۸ ایتالیا ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ – ۱۸:۰۰ ۷ برگزار نشده
۳۹ فرانسه ۰ – ۰ بلژیک   ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ – ۲۰:۳۰ ۷ برگزار نشده
۴۰ ایران ۰ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ – ۲۱:۰۰ ۷ برگزار نشده
۴۱ استرالیا ۰ – ۰ روسیه   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۰۳:۰۰ ۷ برگزار نشده
۴۲ آمریکا ۰ – ۰ بلغارستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۰۵:۰۰ ۷ برگزار نشده
۴۳ بلغارستان ۰ – ۰ استرالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ – ۰۰:۳۰ ۹ برگزار نشده
۴۴ آمریکا ۰ – ۰ روسیه   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۲۲:۱۰ ۹ برگزار نشده
۴۵ ایران ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۲۱:۰۰ ۹ برگزار نشده
۴۶ فرانسه ۰ – ۰ برزیل   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۲۰:۳۰ ۹ برگزار نشده
۴۷ ایتالیا ۰ – ۰ صربستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۱۸:۰۰ ۹ برگزار نشده
۴۸ بلژیک ۰ – ۰ لهستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۱۷:۳۰ ۹ برگزار نشده
۴۹ برزیل ۰ – ۰ بلژیک   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۱۷:۳۰ ۸ برگزار نشده
۵۰ صربستان ۰ – ۰ آرژانتین   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۱۸:۰۰ ۸ برگزار نشده
۵۱ فرانسه ۰ – ۰ لهستان   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۲۰:۳۰ ۸ برگزار نشده
۵۲ ایران ۰ – ۰ ایتالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ – ۲۱:۰۰ ۸ برگزار نشده
۵۳ بلغارستان ۰ – ۰ روسیه   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۰۲:۰۰ ۸ برگزار نشده
۵۴ آمریکا ۰ – ۰ استرالیا   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ – ۰۵:۰۰ ۸ برگزار نشده

 

لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶ ، نتایج و برنامه بازیهای ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶


Source link

Check Also

زیباترین سگ دنیا کنار صاحبش سوژه رسانه ها شد

زیباترین سگ دنیا سگ مدل اهل سیدنی به دلیل موهای بلند و براق خود به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *