انتخاب مدل کفش متناسب با قد دامن

xgn6wfhuxovwi9i44bqn

از چپ: دامن کوتاه، دامن تا ران پا، دامن تا زانو، دامن زیر زانو، دامن تا ساق پا و دامن ماکسی و بلند

• روش انتخاب نوع کفش با قد دامن

شاید گاهی این سوال برای شما پیش آمده باشد که کفش مناسب برای پوشیدن با کدام قد دامن مناسب تر است. تصویر و توضیحات زیر می تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد:

• دامن های مینی و بالای زانو و در وسط ران
بهترین کفش برای این قد دامن، کفش های پاشنه تخت است و تنها استثنا کفش هایی با استایل بوت های ساق کوتاه است.

• دامن هایی با قد تا زانو
این قد دامن ها را می توانید با هر دو مدل کفش های پاشنه دار و پاشنه تخت بپوشید.

• قد دامن تا زیر زانو و بالای ساق پا
از آنجا که زانوها زیر دامن پنهان است ، پس نیاز است که پاها را با کفش های پاشنه دار و یا حداقل با کفش های لژدار بلندتر نشان دهید.

 دامن های ماکسی و با قد کامل
با این مدل دامن ها می توانید به سادگی کفش های پاشنه تخت و کفش های لژ دار بپوشید، نیازی به پوشیدن به کفش های پاشنه دار نیست مگر آنکه خودتان دوست داشته باشید!