خانه / سرگرمی / آموزش دوخت رگه دوزی در بالاتنه مانتوها

آموزش دوخت رگه دوزی در بالاتنه مانتوها

آموزش دوخت رگه دوزی در بالاتنه مانتوها 

برخی مانتوها در بازار دیده میشوند که در قسمت بالاتنه خود رگه دوزی دارند که به مانتو زیبایی خاصی میدهند. 

آموزش دوخت رگه دوزی در بالاتنه مانتوها

جنس اين مانتو ميتونه كتان نخي يا پارچه هاي نخي باشه اين مانتو همونطور كه ميبينيد تنگ نيست و روي دامن هم از كمر چينهايي داره.پس ساسون روي الگو نميكشيم اصلا!

 

۲سانت رويهمگرد يادتون نره+سجاف سرخود كه سجاف و رويهمگرد بهم وصل هستن ولي از الگوي بالاتنه جدا ميشن و جداگانه دوخته ميشن بهش اول يقه گرد و طراحي ميكنيم بعد از وسط جلو حدود ۲/۵ تا۳ سانت داخل ميشيم و يقه هفت رو از اونجا طراحي ميكنيم.

 

و سر يقه هم يقه ايستاده رو ميدوزيم منتهي با پهناي كمتر الگوي اوليه بالاتنه معمولي رو ميكشيم ولي به جاي ۵،دور سينه رو +۷ميكنيم و تغييرات لازم براي مانتوها رو روش اعمال ميكنيم.

 

به هيچ ساسوني تو اين مدل نياز نداريم نه پهلوها و نه روي لباس.پنس سرشانه رو نميبنديم بلكه تقسيمش ميكنيم به طرف وسط جلو به اندازه هاي تقريبا يكسان

آموزش دوخت رگه دوزی در بالاتنه مانتوها

دور زير سينه رو ميبينيد كمي چين خورده؟اون هم بند مخفي از زير مانتو دوخته شده

 

حالا اگه دوست دارين زير سينه باشه اين بند براتون، از نوك سينه ۸-۹سانت مياين پايين و خطي ميكشين و همين خط رو روي پارچه هم كامل علامت ميزنين و ميكشين (روي چپه ي پارچه) و اگرم ميخواين روي كمر باشه كه روي خط كمر در نظر ميگيريم و همون خط كمر رو روي پارچه علامت ميزنيم.هم پشت و هم جلو

 

۱۲تا۱۳سانت(بسته به مقداري كه دوست داريد يقه تون باز باشه)از گودي يقه پايين ميايم ولي از سرشانه گشاد نميكنيم.يقه هفت رو طراحي ميكنيم و روش يه پنس لقي به ميزان ۰٫۶ ميليمتر ميگيريم و اگه يقه بيشتر باز شده يا پارچش خيلي سفت نيست دوتا ساسون ميگيريم.ساسونهاي لقي رو ميبنديم و دوباره خط هفت يقه رو درست ميكنيم

 

اون قسمت بالاي يقه هم به روش يقه ايستاده الگو كشي و بريده ميشه

 

به پايين دامن به هر طرف از پهلوها ۳سانت اضافه كرده و ميرسونيم به خط كمر تا مانتو فون بشه(ميتونيد اين مقدار و بسته به سليقه و دلخواه خودتون كم و زياد كنيد)

 

براي گرد كردن پايين مانتو،از خط پهلوي جديد حدود ۷سانت بالا ميريم و با خطي منحني وصل ميكنيم به وسط جلو.البته دقت كنيد كه يك سوم آخر كه به وسط جلو ميرسه صاف شده و ديگه منحني نيست.

 

آستين:

براي اينكه بالاي كاپ آستين چين بخوره و بالا بايسته يه مقداري كاپ آستين رو توي الگو بالاتر رسم ميكنيم مثلا به اندازه ي ۲-۳سانت و حدود ۵-۶سانت هم بايد حلقه ي دور اين آستين گشاد تر از حلقه آستين الگوي بالاتنه باشه.

 

اگه نيست از پهلوهاي آستين بهش اضافه كنيد و بعد هم كمي گردش كنيد تا مثل الگوي خود استين بشه.مچ هم يه مقداري چين خورده براي اون هم درست از زير بغلهاي آستين در دو طرف صاف ميايم پايين
براي مچي هم يه مستطيل دولا به پهناي ۲تا۳سانت و طول هم اندازه مچ دستتون +۱تا۲سانت گشادي، برش ميزنيد و لايه كوبي ميكنيد.

 

دوخت:

بالاتنه ۵تا خط ديده ميشه كه اينا پيله نيستن بلكه به صورت رگه دوزي دوخته شدن.از سرشانه تقريبا ۳-۴سانت ميرين به سمت پهلو و از اونجا اولين رگه دوزي انجام ميشه.اول از همه اين ۵تا خط رو روي پارچه علامت بزنيد.با فاصله ۱٫۵سانت از هم قرار دارن.بعد از هر ۱٫۵سانت،به اندازه ي ۰٫۵سانت از پارچه رو يالا مياريد و چرخ نيش ميكنيد از رو.

 

دقت كنيد كه خطوط تا پايين خط كمر صاف باشن.ميتونيد از رو با صابون و خط كش خطي بكشيد.اينكه اين خطوط كجا قرار بگيرن هم تا حدي بستگي به سايز خودتون داره.اولين خط و ببينيد!از نوك سينه كمي رد شده و آخرين خط هم به ۳سانت بعد از شروع هفت يقه رسيده.حالا اين فاصله رو ميتونيد تقسيم بندي كنيد.

 

بعد از اتمام اينمرحله، رويهمگرد و سجاف رو كه قبلا لايه كوبي كردين و ميدوزين به بالاتنه ي جلو.سجاف رو از پشت يكبار تا زمينيم به داخل تا درزهاي دوخت كلا داخل سجاف و ريهمگرد قرار بگيرن و ديده نشن.

 

بعد از دوختشون يكبار از روي مانتو يك چرخ نيش از لبه ي محل وصل رويهمگرد به بالاتنه ميزنيد.
حالا پشت و جلو رو از پهلوها و سرشانه به هم وصل ميكنيم.

 

چينهاي دور كمر:

اول يه مستطيل به اندازه ي دورتا دور زير سينه يا خط كمر روي لباستون(آموزش خياطي جايي كه ميخوايد چين بخوره) و به پهناي ۴تا۶سانت برش ميزنيد از اضافات همين پارچه يا اگه ندارين از يه پارچه ديگه و دورتا دورشو سردوزي ميكنيد.

 

گفته بودم اين خط و روي پشت پارچه تون علامت بزنيد؟حالا همون خط و در نظر بگيرين.به اندازه ي ۲سانت يا ۱٫۵سانت وسط جا ميذارين.يعني اگه اون خط اصلي رو در نظر بگيريم؛ ۱ سانت بالاي اين خط و ۱سانت پايين اين خط و علامن بزنيد(يا ۰٫۷بالا و همينقدر هم پايين)

 

اين و دورتا دور كمر يا زير سينه مانتو علامت ميزنيم و بعد يكدور همينجوري روشو چرخ كنيد تا از اون طرف (راسته ي لباس)محل علامتها ديده بشن با همين يه راه چرخ.فقط دقت كنيد كه اين چينها تا وسط جلو نيومدن! يعني جايي كه اولين رگه دوزي شروع شده اينا ختم شدن ديگه.

 

بعد اون پارچه مستطيلي كه گفتم و ميذارين پشت مانتو و با سوزن بالا و پايينشو فيكس مكينين تو محلهايي كه قبلا چرخ كردين يا اينكه كوك بزنيد با نخ تا جا به جا نشن و بعد با نخ همرنگ پارچه تون از روي كار شروع ميكنيد آروم به چرخ كردنو دو سرش رو هم يادتون نره كه سرقرصي بزنيد(يعني با چرخ يكي دوبار بريد و برگردين تا بعد از بريدن نخ در نره)

 

يك بند باريك هم با پارچه تون درست ميكنيد تا از داخل اين راه عبور كنه.

 

براي درست كردن بند:يه پارچه مستطيلي به طول مورد نظرتون و عرض هم مطابق مدل(اينجا ۳سانت)برش ميزنيد و از چپه ميدوزيد.

 

براي اينكه برش گردونيد و دوخت داخل بند قرار بگيره،يك نخ محكم و دولا ميكنيد داخل سوزن و تهشو گره ميزنيد و سوزنو از يك سر اين بند رد ميكنيد يكي دوتا كوك كوچيك ميزنيد و پشت سوزن و ميبريد داخل سوراخي بند و مث زماني كه ميخوايد مثلا شلوار يا دامن كش كنيد و هي سنجاق رو ميكشيد به طرف بالا،

 

اينجا هم هي ته سوزن و ميبريد بالا و آروم آروم ميكشيد تا اينكه برسه به اون سرش و سوزن و در ميارين و بقيه شو ميكشين.مواظب باشين نختون پاره نشه كه كارتون دوبرابر ميشه!

 

بند رو از زير لباس رد كنيد.بعد مانتو رو تنتون كنيد و بعد از اينكه جلوشو با سوزن يا دگمه بهم رسوندين، اون بند و از زير بكشيد تا مقداري كه ميخوايد جمع بشه و بعد دو سر بند رو از داخل يه گره ميزنيد كه درنياد يا اگه با گره در مياد يه دور چرخ كنيد به همون قسمت هاي انتهايي تا در جاي خودش ثابت بشه

 

قسمت بالاي يقه رو مثل يقه ايستاده ميدوزيد (حتما لايه كوبي بشه!)

 

آستين ها رو هم اول كاپ رو يه دور چرخ ميكنيد و اينقدر چين ميدين تا به اندازه ي حلقه آستين مانتو بشه و بعد چينها رو جمع ميكنيد قسمت بالاي كاپ.سر مچ رو هم همينطور چين كش ميكنيد و مچ رو خيلي ساده بهش ميدوزيد و سردوز ميزنيد و دگمه خور هم يادتون نره براي مچ در نظر بگيرين!

 

 

منبع : پارس ناز

Check Also

مدل شلوار کتان مردانه ۲۰۱۷ مناسب عید نوروز ۹۶

مدل شلوار کتان مردانه ۲۰۱۷ مناسب عید نوروز ۹۶ مدل شلوار کتان مردانه ۲۰۱۷ مدل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *